VÝROBA

Výroba prebieha na najmodernejších, počítačom riadených strojoch s diamantovými nástrojmi, vďaka ktorým je zabezpečená maximálna presnosť, rýchlosť a kvalita opracovaného materiálu.


 Spracovaný nábytok sa ďalej rozkladá na jednotlivé diely, ktoré sú odoslané do CNC nárezového centra. Nárezové centrum slúži na veľmi presné a rýchle delenie veľkoplošných materiálov. Vysokú produktivitu dosahujeme optimalizačným a skladovým programom. Samotné nárezové centrum je schopné narezať aj niekoľko na sebe uložených formátov naraz. Na zvýšenie kvality a presnosti rezu používame diamantové pílové kotúče. Každý dielec vychadzajúci z nárezového centra je opatrený štítkom s čiarovým kódom. Súčasťou nárezového centra je aj automatický manipulátor so skladom, ktorý umožňuje efektívne skladovať veľké množstvo veľkoplošných materiálov.

narezove

 


Presne opracované diely sa ďalej spracúvajú na CNC vŕtacom a frézovacom centre, čo zabezpečuje maximálnu presnosť a kvalitu opracovania materiálu. CNC frézovacie a vŕtacie centrum pracuje s presnosťou 0,2 milimetra. Každý druh nábytku má vlastný program frézovania, ktorý sa volí na operátorskom paneli frézy. Vďaka kvalifikovanému personálu je možné spracovávať aj náročné operácie.

cnc

 


Všetky takto pripravené diely sa olepujú počítačom riadeným olepovacím strojom a následne sa kompletizujú do finálneho stavu. Pri ohranovaní plošných materiálov sú styčné plochy najprv natavené laserovým lúčom a následne pod veľkým tlakom nalisované k základnej doske. Výsledným produktom je kompaktný, dizajnovo čistý nábytok s výnimočnými vlastnosťami.  „Toto zariadenie je schopné nanášať hrany s presnosťou, ktorá bola v segmente nábytku doteraz nemožná. Výsledný produkt  nemá akékoľvek viditeľné špáry, a preto je mimoriadne estetický. Vďaka tejto technológii je spoj maximálne vodovzdorný a nedochádza k prenikaniu vlhkosti k základnému materiálu. Výsledkom je hrana tej najvyššej kvality. Laserové olepovanie sa zaobíde bez lepidiel a ďalších chemikálii.

olep

 


Následne sa manuálne skladá finálny výrobok dohromady z jednotlivých dielov do svojej skutočnej podoby operáciami prípravy dielcov, montovaním korpusu, kompletizovaním – dopĺňa sa vnútorné vybavenie a predné plochy, očistením jednotlivých kusov nábytku a balením, ktoré zabezpečuje bezpečný prevoz.